Skip to main content
Referenceupravni postopki

Stanovanjsko naselje Koseze

By 21.02.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: stanovanjsko naselje Koseze
Poseg: novogradnja
Investitor: Ganamm d.o.o.
Avtor arhitekture: Rafael Draksler, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana – Koseze
Leto priprave projekta: 2005-2009
Faza: IDZ, PGD, PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– komunalni zbirnik
– koordinacija projektantov
– upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja

Opis projekta

Na območju se je zgradilo 7 večstanovanjskih objektov nad dvema ločenima kletnima garažama. Soseska je omejena s severno obvozno cesto, naseljem individualnih stanovanjskih hiš, šolo s športnim igriščem.
Investitor je zaradi pohitritve postopka projekt razdelil na samostojne ločene enote in tako posebej pridobival gradbeno in uporabno dovoljenje za prometno in komunalno infrastrukturo, elektoenergetsko ureditev, zacevitev meteornega odvodnika ter večstanovanjske objekte.
Zaradi posebnih zahtev zaradi bližine šole je investitor v sklopu tega projekta uredil še del Ledarske ulice z ukrepi za umiritev prometa in za zagotavljanje večje varnosti šolarjev. Izven tega projekta je občini MOL doniral novo zunanje košarkaško igrišče, ki ga je ob obodu zasadil z živo mejo.
Ker je preko zemljišča tekel neugleden odprt meteorni odvodnik za odvajanje hudourniških voda, je investitor v dogovoru z ARSO zacevil odvodnik in tako higienično, vizualno uredil okolico, hkrati z vsemi tehničnimi zahtevami prevajanja hudourniških voda.