Drzno k rešitvam.

Stanovanjska soseska Zeleni gaj

Podatki o objektu

Objekt: stanovanjska soseska
Poseg: novogradnja
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana in Stanovanjski sklad RS
Avtor arhitekture: Darko Lečnik, i.d.i.a., Rafaen Draksler, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana – Brdo
Leto priprave projekta: 2006-2018
Faza: IDZ, PGD, PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– komunalni zbirnik
– koordinacija projektantov komunalne infrastrukture
– vodilna mapa za javno infrastrukturo
– upravni postopek do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja za javno infrastrukturo
– priprava razpisnega gradiva

Na območju Brda se na južnem delu gradi stanovanjska soseska. Gradnja je razdeljena na več delov: javna prometna in komunalna infrastruktura ter večstanovanjski del po območjih od F1+F6 z dodatnimi območji za sprostitev in rekreacijo. Na jugozahodnem delu je območje namenjeno razdelilni plinski postaji in meteornemu zadrževalnemu bazenu.

Projekt je imel več investitorjev: MOL za prometno in del komunalne infrastrukture, Elektro Ljubljana za elektroenergetsko omrežje, Stanovanjski sklad RS za večstanovanjske objekte.

Želje in zahteve investitorjev so se mestoma razlikovale, razdeljeni projekti so se razvijali z različno hitrostjo, upravni postopki so se prepletali, za vsako večstanovanjsko območje je bila svoja projektantska skupina vse to je predstavljalo resničen izziv in ravno iz tega razloga je bil to en najlepših in najbolj dinamičnih projektov.

Deli ta članek z drugimi

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Zadnje dodane vsebine