Skip to main content
Referenceupravni postopki

Objekt Kresnička

By 21.02.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: poslovno-stanovansjki objekt
Poseg: novogradnja
Investitor: 5 s.t.a.r. d.o.o.
Lokacija: Ljubljana – Koseze
Avtor arhitekture: Mark Sedej, u.d.i.a.
Leto priprave projekta: 2007-2008
Faza: IDZ, PGD
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– komunalni zbirnik

Opis projekta

Na obravnavanem zemljišču je bil že zgrajen poslovno-stanovanjski objekt, ki ga je investitor porušil. Na njegovem mestu je postavil nov objekt na podzemnih garažah. Nad terenom stojita dva med seboj ločena objekta, višine 3N, z ravno streho. V pritličju se nahajajo poslovni prostori in gostinski lokal.
Čez zemljišče je potekala pot PST, ki jo je investitor uredil ob robu zemljišča in odparceliral.