Drzno k rešitvam.

Poslovni center Dimičeva

Podatki o objektu

Objekt: Poslovni objekt
Poseg: novogradnja
Investitor: Konstruktor Invest d.o.o. in Elektro Ljubljana
Avtor arhitekture: Andrej Kalamar, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana – Bežigrad
Leto priprave projekta: 2007-2010
Faza: PGD, PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– komunalni zbirnik
– upravni postopek do pridobitve uporabnega dovoljenja

Poslovni objekt se je projektiral fazno, prav tako se je gradbeno in uporabno dovoljenje pridobivalo po fazah.

V prvi fazi se je gradil poslovni objekt s prometno infrastrukturo in nekatero komunalno infrastrukturo. V sklopu druge faze se je zgradi SN elektroenergetski vod od TP Geološki zavod – novi do TP v kleti poslovnega objekta in naprej do obstoječe TP Geološki zavod št. 268. Prav tako se je v 2. fazi zgradila nova TP v objektu elektro del in EKK.

Deli ta članek z drugimi

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Zadnje dodane vsebine