Skip to main content
Referenceupravni postopki

Sprememba namembnosti Hervis

By 03.05.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: sprememba namembnosti Hervis
Poseg: sprememba namenbnosti
Investitor: Euromarkt NC d.o.o.
Avtor arhitekture: Ferdo Jordan, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana – BTC
Leto priprave projekta: 2007-2008
Faza: PGD, PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– upravni postopek

Opis projekta

V sklopu projektiranja rekonstrukcije in nadzidave centra Citypark so se projektirale prilagoditve v obstoječem trgovskem lokalu Hervisa (lokal št. 22). Uredil se je nov dostop za dostavo in vhod, postavilo se je novo stopnišče, lokal se je nadzidal, v zgornje nadstropje so se prestavile sanitarije, razširile so se prodajne površine.