Skip to main content
Referenceupravni postopki

Sprememba namembnosti H&M

By 03.05.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: sprememba namembnosti H&M
Poseg: sprememba namenbnosti
Investitor: Euromarkt NC d.o.o.
Avtor arhitekture: Ferdo Jordan, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana – BTC
Leto priprave projekta: 2007-2008
Faza: PGD, PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– upravni postopek

Opis projekta

V sklopu projektiranja rekonstrukcije in nadzidave centra Citypark so se projektirale prilagoditve v obstoječem trgovskem lokalu H&M (lokal št. TOP81 in TOP111). V sklopu projekta se je lokal razširil še na zgornje nadstropje v novo nadzidani del. V zgornjem delu se je uredil nov vhod v lokal, obe etaži sta se povezali s tekočimi stopnicami. Oba lokala sedaj skupaj tvorita zaključeno celoto.