Skip to main content
Referenceupravni postopki

Sanacija gramoznice Stožice

By 03.05.2018February 1st, 2022No Comments

Podatki o objektu

Objekt: Sanacija gramoznice Stožice (to je pravi naslov, namesto Stadion rušitev)
Poseg: odstranitev objekta
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Avtor projekta: Martin Starc, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana  Stožice
Leto priprave projekta: 2007-2008
Faza: PGD
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– načrt rušitve objektov
– vodilna mapa
– upravni postopek

Opis projekta

Na mestu sedaj zgrajenega stadiona in košarkarske dvorane v Stožicah, se je nekoč nahajala gramozna jama. Ta je bila sicer že opuščena in tudi betonarna ni več delovala, je pa bilo območje v uporabi za BMX park in kot prizorišče snemanja filmov.

V sklopu projekta se je obstoječe objekte betonarne, separacije in spremljajoče dejavnosti ter nasipe odstranilo. Tu se je tudi niveliral teren za predvideno gradnjo stadiona in dvorane.