Drzno k rešitvam.

Soseska Stožice

Podatki o objektu

Objekt: poslovno-stanovanjska soseska Stožice
Poseg: novogradnja
Investitor: Stožice d.o.o., Elektro Ljubljana
Lokacija: Ljubljana “Stožice”
Leto priprave projekta: 2007-2010
Faza: IDZ, PGD, PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– komunalni zbirnik
– koordinacija projektantov infrastrukture

Na območju, kjer je bila predvidena gradnja novih objektov se je nahajalo nekaj obstoječih stanovanjskih objektov. Investitor je za te objekte zgradil nadomestne objekte ob robu zemljišča predvidene soseske.

V južnem delu naselja je ob servisni cesti severne obvozne ceste zgrajen poslovni del, ki stanovanjske objekte v ozadju ščiti pred hrupom prometa. V kletnem delu so tehnični prostori, skladišča ter garaža za zaposlene in obiskovalce. Poslovni objekt nima parkirnih mest na prostem ob objektu.
V stanovanjskem delu, ki se nahaja v severnem delu do Stoženske ceste, je lociranih 7 večstanovanjskih objektov. Pod njimi sta 2 podzemni garaži, ki sta med seboj povezani. Ob Stoženski cesti je urejenih 8 PM za obiskovalce.

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja je bila ugotovljena napaka v postopku izvedbe urbanističnega načrta, na podlagi katerega se je projekt pripravljal  izpuščen je bil soglasodajalec. Z veliko strpnosti in skupnimi močmi smo tudi to prepreko razmeroma hitro uredili.

Deli ta članek z drugimi

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Zadnje dodane vsebine