Drzno k rešitvam.

Zaloška cesta

Podatki o objektu

Objekt: Zaloška cesta med vzhodno AC in Zadobrovško cesto
Poseg: rekonstrukcija
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Avtor objekta: Tomaž Blaž, u.d.i.g.
Lokacija: Ljubljana – Polje
Leto priprave projekta: 2009-2011 (gradbeno dovoljenje je bilo izdano l. 2014)
Faza: IDZ, PGD, PZI, PZR
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– komunalni zbirnik
– koordinacija projektantov
– podpora pri sklepanju služnostnih pogodbo in odkupih zemljišč
– upravni postopek do gradbenega dovoljenja

Obstoječa Zaloška cesta je preobremenjena in tudi po izgledu nima vloge mestne ceste, ki bi ji pripadala. Cesta je dvopasovna z urejenim enostranskim hodnikom za pešce. Rjava cesta, prav tako dvopasovna ima dve nepregledni križišči in ne zagotavlja želene pretočnosti za tamkajšnje prebivalce.
Rekonstrukcija Zaloške ceste bo prinesla urejeno štiripasovno mestno cesto z obojestranskim drevoredom, hodnikom za pešce in kolesarsko stezo, ter zelenim vmesnim ločilnim otokom, uredilo se bo tudi štirikrako križišče z Zadobrovško cesto. Rjava cesta bo dvopasovna s hodnikom za pešce na severni strani, uredila se bo z deviacijo.

Vzporedno se bo izvedla tudi komunalna infrastruktura: ločen kanalizacijski sistem, rekonstrukcija vodovodnega omrežja, dograditev in rekonstrukcija elektroenergetske kanalizacije, rekonstrukcija TK voda, dograditev plinovodnega omrežja, rekonstrukcija javne razsvetljave. Zgradil se bo meteorni kanal skozi Slape do izliva v Staro strugo.

Deli ta članek z drugimi

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Zadnje dodane vsebine