Skip to main content
Referenceurbanizem

Predlog pozidave Smlednik

By 03.05.2018November 30th, 2018No Comments

Lastnica in prodajalka zemljišča velikosti 6.000 m2 se je obrnila na nas s prošnjo za pomoč pri izdelavi predstavitvenega kataloga za lažjo prodajo nepremičnine. V katalogu smo predstavili možnost pozidave, ki bi jo kot najgospodarnejšo lahko bodoči investitor dosegel na tem območju. Obenem smo preverili vse omejitve, ki jo iz javnih evidenc razvidne in podali predloge za vključitev teh omejitev v bodoči projekt.

Na omenjenem območju lahko stranka zgradi dvojčke, ki se oblikovno zlijejo z okoliško gradnjo in ne kazijo podobe gradu na sosednjem zemljišču.

Vse preveritve pred nakupom ali prodajo zemljišč pri nas pripravimo tako, da je na izsledkih dejansko možno zgraditi predstavljeno rešitev, saj ciljamo na to, da lahko stranka tudi nas najame za izdelavo projekta.