Skip to main content
Referenceurbanizem

Predlog pozidave Šujica

By 03.05.2018January 30th, 2022No Comments

Lastnik in prodajalec zemljišča velikosti 3.000 m2 se je obrnil na nas s prošnjo za pomoč pri izdelavi predstavitvenega kataloga za lažjo prodajo nepremičnine. Zemljišče se namreč v času prodaje nahaja v nekoliko neuglednem stanju, je degradirano zaradi neurejenih nasipov in zaraščeno. Zemljišče je dodatno trikotne oblike, kjer zaradi zahtevanih odmikov od ceste ostane bore malo zemljišča za gradnjo. Največja omejitev tega zemljišča je predvidena pešpot in kolesarska pot ob potoku in na obravnavanem zemljišču.

Ne glede na to, da je pot predvidena počez čez celotno zemljišče, smo za investitorja našli možnost prestavitve te poti ob rob zemljišča, kjer bodočemu investitorju še vedno ostane prostor za izgradnjo dveh dvojčkov (torej 4 enot). V katalogu smo predstavili možnost pozidave, ki bi jo kot najgospodarnejšo lahko bodoči investitor dosegel na tem območju. Obenem smo preverili vse omejitve, ki jo iz javnih evidenc razvidne in podali predloge za vključitev teh omejitev v bodoči projekt.

Vse preveritve pred nakupom ali prodajo zemljišč pri nas pripravimo tako, da je na izsledkih dejansko možno zgraditi predstavljeno rešitev, saj ciljamo na to, da lahko stranka tudi nas najame za izdelavo projekta.