Skip to main content
Referenceurbanizem

Predlog pozidave Vlaburga

By 03.05.2018January 30th, 2022No Comments

Lastnica in prodajalka zemljišča velikosti skoraj 10.000 m2 se je obrnila na nas s prošnjo za pomoč pri izdelavi predstavitvenega kataloga. V katalogu smo predstavili možnost pozidave, ki bi jo kot najgospodarnejšo lahko bodoči investitor dosegel na tem območju. Obenem smo preverili vse omejitve, ki jo iz javnih evidenc razvidne in podali predloge za vključitev teh omejitev v bodoči projekt.

Zemljišče je trenutno travnata površina, ki služi v času poplav kot razlivno polje. Obenem je na zemljišču predviden sprejem OPPN, kar gradnjo dodatno zavleče. V sklopu priprave preverbe smo investitorki predali tudi predračun za vse predvidene postopke do sprejema OPPN z navodili glede možnosti izbrisa poplavne ogroženosti iz zemljišča.

Vse preveritve pred nakupom ali prodajo zemljišč pri nas pripravimo tako, da je na izsledkih dejansko možno zgraditi predstavljeno rešitev, saj ciljamo na to, da lahko stranka tudi nas najame za izdelavo projekta.