Skip to main content
Referenceupravni postopki

Pivovarna Maister Brewery

By 25.04.2018December 6th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: Pivovarna Maister Brewery
Poseg: prenova
Investitor: Maister Brewery d.o.o.
Avtor arhitekture: Andreja Borštnar, u.d.i.a.
Lokacija: Kamnik
Leto priprave projekta: 2016
Faza: IDZ, PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko ATEU d.o.o.)
– načrt arhitekture IDZ, PZI in PID
– projektantski nadzor
–upravni postopek

Opis projekta

Investitor je najel skladiščni prostor v Kamniku, kjer je nameraval umestiti proizvodnjo piva.

Objekt smo oblikovali tako, da smo zadostili vsem higienskim normativom proizvodnje prehrambnih izdelkov ter prostorskim zahtevam naročnika. Pri barvnih odtenkih smo kolikor je bilo mogoče upoštevali barve celovite grafične podobe podjetja.

Pri takem projektu je bolj kot oblikovanje arhitekture zahteven postopek pridobitve vseh soglasij k projektu ter tudi vseh soglasij k obratovanju. Dobo je, da se o tem prej pozanimate, da ne bo potem tekom izvedbe neprijetnih presenečenj.

Proizvodnja obratuje v tem objektu od leta 2016, kjer proizvedejo za malo pivovarno zavidljivo količino piva.