Drzno k rešitvam.

Športni park Stožice

Podatki o objektu

Investitor: Mestna občina Ljubljana
Avtor arhitekture: Jurij Sadar, u.d.i.a., Miha Čebulj, u.d.i.a.
Avtor krajinske arhitekture: Ana Kučan, u.d.i.k.a.
Lokacija: Ljubljana, Bežigrad
Leto priprave projekta: 2007-2008
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)

Opis projekta

Investitor je želel na obravnavanem območju zgraditi nogometni stadion in športno dvorano. Ker takratni prostorski akt take gradnji ni predvideval, se je pripravil OPPN za predvideno gradnjo.

Območje sedanje športnega parka Stožice je obdano s severno obvozno cesto na S strani, s kmetijskimi površinami na V strani, s POT in šolskim centrom na J strani ter s stanovanjsko sosesko BS3 na Z strani.

V OPPN je bila zajeta gradnja nogometnega stadiona, športne dvorane in povezovalnega objekta med njima ter parkirni prostori. Obenem se je uredila komunalna infrastruktura in prometna povezava. Na novo se je predvidela gradnja povezovalne ceste (sedaj Titova cesta) med rondojem Žale in rondojem Tomačevo. Slednjega se je predvidelo za rekonstrukcijo. Na območju predvidene gradnje so se nahajali nekateri objekti, ki so se v OPPN predvideli za rušitev, v sklopu OPPN se je predvidela tudi nadomestna gradnja teh objektov ob robu južnega dela območja.

Dela na tem projektu so se odvijala razmeroma hitro, saj je od prvih osnutkov OPPN do sprejetja na mestnem svetu preteklo le 10 mesecev.

Deli ta članek z drugimi

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Zadnje dodane vsebine