Drzno k rešitvam.

Kolektor Bavarski dvor

Podatki o objektu

Objekt: komunalni kolektor Bavarski dvor, Ljubljana
Poseg: rekonstrukcija
Investitor: S1 investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Lokacija: Ljubljana – center
Leto priprave projekta: 2006-2007
Faza: IDZ, PGD
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– komunalni zbirnik
– vodilna mapa za javno infrastrukturo
– priprava razpisnega gradiva

S stališča vodenja in upravljanja komunalne infrastrukture je smiselno trase komunalnih vodov v čim večji možni meri združevati v enotne koridorje kolektorje.

Zaradi kompleksnosti posega se je gradnja izvajala v več fazah: izkop gradbene jame, gradnja novega kolektorja, prestavitev komunalnih vodov, rušitev dela obstoječega kolektorja, dokončanje novega kolektorja. Vsaka faza je imela več podfaz.

Ob prestavitvi komunalnih vodov, se je na zahtevo soglasodajalcev dodatno obnovil del javnega vodovoda, izgradila se je javna kanalizacija v delu, na manjšem odseku se je zgradil vročevod, javni plinovod se je mestoma ukinil, mestoma dogradil, uredilo se je TK omrežje, elektroenergetsko omrežje in omrežje JRS.

Pri tem projektu je bil najpomembnejši člen časovna terminanta, saj je bil poseg nujen v času poletnih dopustov, ko zapora ceste ni bila tako problematična.

Deli ta članek z drugimi

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Zadnje dodane vsebine