Skip to main content
Referenceupravni postopki

Kolektor Bavarski dvor

By 21.02.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: komunalni kolektor Bavarski dvor, Ljubljana
Poseg: rekonstrukcija
Investitor: S1 investicijsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Lokacija: Ljubljana – center
Leto priprave projekta: 2006-2007
Faza: IDZ, PGD
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– komunalni zbirnik
– vodilna mapa za javno infrastrukturo
– priprava razpisnega gradiva

Opis projekta

Za potrebe kletne etaže predvidene stolpnice na Bavarskem dvoru je bila potrebna prestavitev komunalnega kolektorja na tem mestu.

S stališča vodenja in upravljanja komunalne infrastrukture je smiselno trase komunalnih vodov v čim večji možni meri združevati v enotne koridorje – kolektorje.
Zaradi kompleksnosti posega se je gradnja izvajala v več fazah: izkop gradbene jame, gradnja novega kolektorja, prestavitev komunalnih vodov, rušitev dela obstoječega kolektorja, dokončanje novega kolektorja. Vsaka faza je imela več podfaz.
Ob prestavitvi komunalnih vodov, se je na zahtevo soglasodajalcev dodatno obnovil del javnega vodovoda, izgradila se je javna kanalizacija v delu, na manjšem odseku se je zgradil vročevod, javni plinovod se je mestoma ukinil, mestoma dogradil, uredilo se je TK omrežje, elektroenergetsko omrežje in omrežje JRS.
Pri tem projektu je bil najpomembnejši člen časovna terminanta, saj je bil poseg nujen v času poletnih dopustov, ko zapora ceste ni bila tako problematična.

Na mestu odstranjenega kolektorja sedaj stoji stolpnica hotela Intercontitnental, ki zaključuje zahodni del predvidenih >vrat< v center Ljubljane po urbanističnih planih MOL. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid"][image_with_animation image_url="2658" alignment="center" animation="Fade In" border_radius="none" box_shadow="none" max_width="100%"][/vc_column][/vc_row]