Drzno k rešitvam.

Stanovanjska soseska Smrjene

Podatki o objektu

Objekt: stanovanjska soseska Smrjene
Poseg: novogradnja
Investitor: Imperium d.o.o.
Lokacija: Smrjene
Leto priprave projekta: 2005-2006
Faza: IDZ, PGD, PZI
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko ŠKŠ arhitekti)
– vodilna mapa

Investitor je njivo sredi naselja razparceliral na manjša zemljišča, skupaj za 16 stanovanjskih hiš.

V sklopu projekta smo pridobili gradbena dovoljenja za več tipskih objektov, med katerimi so lahko kupci izbirali. Objetke je nato zgradilo do zaključne faze podjetje Lumar d.o.o.

Zadnje dodane vsebine