Skip to main content
Referenceupravni postopki

Stanovanjsko naselje Atrium

By 21.02.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Poseg: novogradnja
Investitor: DLC, Finančni inženiring d.o.o.
Lokacija: Ljubljana – Zelena Jama
Leto priprave projekta: 2008
Faza: PGD
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– komunalni zbirnik

Opis projekta

Objekti so se zgradili ob Šmartinski cesti in v notranjost območja Zelene jame. Projekt je bil razdeljen na tri osnovne skupine: na podzemne prostore, stanovanjsko poslovni objekt ob Šmartinski cesti in 6 večstanovanjskih objektov v centralnem delu zemljišča. Bloki so razporejeni v dve vrsti vzporedno s Šmartinsko cesto.
Parter je namenjen pešcem, kletni prostori pa parkiranju vozil. V parterju so urejene tudi poti za intervencijska vozila in občasno dostavo.