Drzno k rešitvam.

Kdo vam zagotavlja, da boste pridobili gradbeno dovoljenje?

V podjetju Ateu menimo, da je ključen korak pred postopkom legalizacije ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI s katero preverimo ali je legalizacija obstoječega objekta možna oziroma kakšne spremembe so potrebne za ureditev pravno formalnega stanja objekta. Študija vsebuje različne vidike, ki vplivajo na možnost legalizacije in pomaga lastnikom nepremičnin razumeti stroške in tveganja legalizacije do pridobitve uporabnega dovoljenja..

Tekom priprave pridobimo arhivsko dokumentacijo in opravimo pregled različnih prostorskih aktov, da bi lahko izkazali skladnost s prostorskim aktom. Ocenimo okvirne stroške degradacije in uzurpacije ter komunalnega prispevka. Prav tako pa preverimo ali je v postopek potrebno vključiti kakršnekoli geodetske storitve.

Študija izvedljivosti je pomemben korak, ki zagotavlja, da lastniki nepremičnin sprejemajo informirane odločitve in zmanjšujejo tveganja povezana z legalizacijo objektov, hkrati pa povečujejo možnost uspešne in ekonomične realizacije projekta.

Ekipa ATEU.

 
 

Zadnje dodane vsebine