Drzno k rešitvam.

Preveritev nepremičnine pred nakupom

Pri nakupu nepremičnine, bodisi zemljišča ali stavbe, je pomembno, da upoštevate več ključnih dejavnikov, da se izognete morebitnim težavam in stroškom v prihodnosti. Spodaj je izpostavljenih le nekaj pomembnih točk, na katere je treba biti pozoren.

  1. Pravni status nepremičnine

Kako je urejeno lastniško stanje nepremičnine? Je mogoče lastninska pravica omejena z vpisano plombo, hipoteko, prepovedjo odtujitve? Je na zemljišču vpisna služnost ali stavbna pravica? Ima stavba pridobljena vsa potrebna upravna dovoljenja? Od tega ni odvisna le trenutna vrednost nepremičnine ampak tudi kasnejši stroški.

  1. Urejenost parcelnih mej

Ali so parcelne meje dokončne ali ne? V kolikor parcelne meje niso dokončne, ne moremo z gotovostjo vedeti, kje se meja nahaja in kakšna je prava velikost zemljišče. Odstopanja so lahko tudi več kot 15% površine ali več m2 v točnosti zakoličenih točk.

  1. Območja varovanj

Varovalni režimi določajo omejitve rabe nepremičnine. Dostikrat pa lahko to pomeni tudi bistveno daljše pridobivanje dovoljenj in gradnjo.

  1. Prostorski predpisi

Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila prostorskih aktov, ki določajo namensko rabo, tipologijo, urbanistične parametre in oblikovne zahteve predvidene gradnje ali spremembe namembnosti. Na zemljišču pa lahko veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP), ki določajo dodatne pogoje in omejitve za gradnjo in urejanje na določenem območju.

  1. Komunalna opremljenost zemljišča

Komunalna infrastruktura in dostop do nje sta pomembna dejavnika pri ocenjevanju vrednosti nepremičnine in njeni uporabnosti. Ali je urejen dostop preko javnih ali zasebni poti in kakšna je razpoložljivost vodov? Ta preverba je bistvena za preprečevanje prihodnjih pravnih sporov in za zagotovitev, da bo nepremičnina služila svojemu namenu.

Vsak nakup nepremičnine predstavlja pomembno investicijo, zato je nujno, da v postopku nakupa delujete preudarno in informirano ter pustite čustva ob strani. Ravno zaradi slednjega je priporočljivo vključiti strokovnjaka v to življeno pomembno odločitev. Ekipa Ateu vam lahko pomagajo pri celotnem procesu.

Ekipa ATEU.

 
 

Zadnje dodane vsebine