Drzno k rešitvam.

Meteorološka postaja na Kredarici

Podatki o objektu

Objekt: Prizidek meteorološke postaje Kredarica
Poseg: legalizacija in prizidava
Investitor: MOPE, ARSO
Avtor arhitekture: Borut Šajn, u.d.i.a.
Lokacija: Triglav
Leto priprave projekta: 2008-2010
Faza: IDZ, PGD
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– vodilna mapa
– delno vodenje postopka za gradbeno dovoljenje
– komunalni zbirnik

Obravnavano območje se na Kredarici, vzpetini v grebenu med Rjavino in Triglavom, znotraj zavarovanega območja TNP.

Tu so že postavljeni planinski dom s celoletno meteorološko postajo ter zunanjimi sanitarijami z greznico (Triglavski dom na Kredarici), vetrni generator električne energije z dvema vetrnicama, zimska prenočišča, kapela Marije Snežne, vzletišče, zbiralnik deževnice ter ograjena ploščad z napravami za meteorološke meritve.

Investitor je želel zgraditi prizidek k planinski koči na Kredarici za potrebe delovanja meteorološke postaje, v klet bi se prestavil obstoječi rezervoar za ELKO. Obenem je želel postaviti še nekaj enostavnih objektov, kot so zbiralnik za vodo, pomožno vzletišče, dodatna vetrnica k obstoječemu vetrnemu generatorju električne energije.

Po pridobitvi projektnih pogojev in tekom pridobivanja soglasij k projektu je postalo jasno, da se gradnje ne bo dalo izvesti zaradi neustreznosti določil takrat veljavnega prostorskega akta. Tako smo za investitorja pripravili pobudo za spremembo PUP in na tej točki začasno prekinili s projektom.

Deli ta članek z drugimi

Facebook
LinkedIn
Pinterest

Zadnje dodane vsebine