arhitekturaReference

Lesena hiša Nagel

By 25.04.2018 december 7th, 2018 No Comments

Podatki o objektu

Objekt: Lesena hiša Nagel
Poseg: novogradnja
Investitor: fizična oseba
Avtor arhitekture PGD: Boštjan Debelak, u.d.i.a.
Avtor arhitekture PZI: Andreja Borštnar, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana – Vrhovci
Leto priprave projekta: 2016-2018
Faza: PZI, PID
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko ATEU d.o.o.)
– načrt arhitekture PZI in PID
– projektantski in gradbeni nadzor

Opis projekta

Investitorja sta kupila manjše zemljišče na Vrhovcih v Ljubljani, kjer sta želela postaviti hišo za tri generacije. Arhitekturo je do izdaje gradbenega dovoljenja izrisal Boštjan Debelak, od tu naprej smo pa za bolj tehnične rešitve prevzeli načrtovanje pri nas.

Objekt je grajen iz lesene skeletne nosilne konstrukcije. Specifika takšne gradnje je ta, da je potrebno v fazi projektiranja imeti že zelo natančno določene rešitve, saj so kasnejši popravki zlasti nosilnega dela težje izvedljivi. So pa inštalacijska dela lažje izvedljiva, ker vse »štemanje« odpade. Pri leseni gradnji je poznavanje detajlov izrednega pomena, saj so vsakršne napake pri izvedbi toplotne ali hidroizolacije hitro sankcionirane.

Za vse stranke pri taki gradnji resnično toplo priporočam, da najamejo nadzornika po GZ, saj jim bo le-ta privarčeval veliko sivih las. Taka gradnja je namreč tako postopkovno kot gradbeno zahtevnejša.