Drzno k rešitvam.

ENERGETSKA IZKAZNICA

Večkrat slišim komentarje na delo arhitektov.

Kar nekaj vprašanj in vročih dilem se je pojavilo v preteklem času glede “zloveščih” energetskih izkaznic. Zato bi rada z vami delila obrazložitev listine in postopka. Energetska izkaznica (v nadaljevanju EI) je javna listina, ki opredeli objekt glede na porabo energentov za potrebe ogrevanja in hlajenja objekta oz. za potrebe delovanja objekta.EI predpisuje Energetski zakon (EZ-1, Ur.l.RS, št. 17/14), določa jo pa Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l.RS, št. 77/09, 23/12). Praktično povedano, nam EI pove koliko energije bomo porabili za delovanje objekta, objekt ovrednoti glede na porabo energije in poda ukrepe, s katerimi lahko izboljšamo energetsko stanje objekta ter s tem privarčujemo. Ukrepi niso zavezujoči, podani so le v pomoč lastnikom pri odločanju o energetski sanaciji objekta. Kupec oz. najemnik dobi s tem dokumentom zelo jasno sliko o tem, koliko bo v bodoče plačeval za ogrevanje in hlajenje objekta te koliko ga bo stala morebitna energetska prenova objekta. Za katere objekte je potrebno izdelati energetsko izkaznico?

EI-je potrebno izdelati za vse objekte, ki se oddajajo v najem, se prodajajo, za vse novogradnje in za vse objekte v rabi javnega sektorja z uporabno površino večjo od 250m2 (do 9.7.2015 je ta meja 500m2). EI bo z 1.1.2015 obvezna že pri oglaševanji objektov za oddajo ali prodajo. Pri tem velja nekaj izjem, za katere EI ni potrebno izdelati:

  • stavbe, ki so vpisane v register stavbne dediščine,
  • stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se umetno vzdržuje notranjo klimo,
  • enostavni in nezahtevni objekti ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50m2.
  • oddaja v najem za manj kot 1 leto,
  • prodaja v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
  • prodaja v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
  • prodaja ali oddaja objekta, ki je v last RS prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Koliko stane izdelava energetske izkaznice?

Če ste poslušali ali brali o tem, kako vas bo izdelovalec EI >ožel<, si lahko sedaj nekoliko oddahnete. Maksimalne cene so določene z Uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur.l.RS, št. 15/14). Izdelovalci se teh cen dosledno držimo, zato prav velikih odstopanj ni pričakovati. Tako je najbolje, da si za izdelavo EI izberete izdelovalca, ki je najbližje vašemu domu, da boste plačali čim manj potnih stroškov za ogled objekta, ki se zaračunajo posebej. Sicer pa splošno velja, da boste za eno- ali dvostanovanjski objekt do velikosti 220m2 uporabne površine odšteli 170€, za površino nad 220m2 pa 0,89€/m2. Za večstanovansjke objekte velja cena od 0,50-0,99€/m2, odvisno od števila stanovanj. Za nestanovanjske objekte cena ni predpisana, saj je tu vsak objekt zase preveč specifičen. Kaj potrebujem za izdelavo energetske izkaznice?

Najprej ugotovite ali je potrebno za vaš objekti izdelati EI ali ne. V kolikor ste v dilemi, bomo to z veseljem razjasnili skupaj z vami.

Nato si izberete izdelovalca, seznam se nahaja na povezavi- www.energetika-portal.si. Pripravite vso dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (veljavno GD in načrt arhitekture, strojnih in elektroinštalacij). Zapišite si vse spremembe, ki ste jih uvedli na objektu od njegove izgradnje. Pripravite račune za ogrevanje objekta in za oskrbo z električno energijo za obdobje zadnjih 3 polnih koledarskih let. V kolikor česarkoli od tega nimate, se bo cena izdelave EI temu primeno zvišala.

Pripravila: Andreja Borštnar, univ.dipl.inž.arh.

Deli

Facebook
Twitter
Pinterest

Zadnje dodane vsebine