Skip to main content
Referenceupravni postopki

Osrednje vadišče SV

By 21.02.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: Osrednje vadišče SV Postojna
Poseg: novogradnja, rekonstrukcija, odstranitev objektov
Investitor: Ministrstvo za obrambo
Avtor arhitekture: Borut Šajn, u.d.i.a., Janja Solomun, u.d.i.a.
Avtor zunanje in prometne ureditve: Tomaž Blaž, u.d.i.g., Matjaž Grabljevec, u.d.i.g.
Lokacija: Postojna
Leto priprave projekta: 2009-2010
Faza: IDP
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)

Opis projekta

Investitor je v sklopu priprave DPN za obravnavano območje naročil izdelavo strokovnih podlag. V vodilni mapi so bili zajeti in na kratko predstavljeni vsi objekti, ki so se že in se še bodo nahajali na območju, vključno s prometno in komunalno infrastrukturo.
Območje se nahaja na enem izmed najredkeje naseljenih območji v Sloveniji. V času, ko ni zasedeno z vajami, ga okoliški prebivalci uporabljajo za sprehode in nabiralništvo. Ker je bilo že več kot stoletje rezervirano izključno za vojaške vaje, je raznolikost narave privabila številne redke živalske vrste, ki so si tukaj ustvarile svoj dom. Tako je sedaj to območje zaščiteno s številnimi varstvenimi režimi, a ne gre pozabiti, da se je tak ekosistem lahko ustvaril prav zaradi načina uporabe območja.
Tekom projekta smo projektanti sodelovali z mnogimi strokovnjaki s področja obrambe, kar je bila zelo zanimiva izkušnja, ki je razširila obzorja in spremenila poglede.