Skip to main content
Referenceupravni postopki

Dvostanovanjska hiša Esih

By 03.05.2018November 30th, 2018No Comments

Podatki o objektu

Objekt: Dvostanovanjska hiša Esih
Poseg: rekonstrukcija in sprememba namembnosti
Investitor: fizična oseba
Avtor arhitekture: Ines Rot, u.d.i.a.
Lokacija: Ljubljana – Moste
Leto priprave projekta: 2007-2008
Faza: IDZ, PGD
Nosilec reference: Andreja Borštnar (preko LUZ d.d.)
– načrt arhitekture IDZ in PGD
– vodilna mapa
– upravni postopek

Opis projekta

Investitor je želel obstoječo enostanovanjsko hišo v Mostah preurediti v dvostanovanjski objekt zaradi učinkovitejše ločitve generacij.

Klasično grajen objekt se je brez težav predelalo ob pažnji na nasilne elemente. Ker prostorski akt ni predvideval rekonstrukcij, nadzidav in prizidav, smo upravni postopek izpeljali tako, da se je objekt uradno porušil in na mestu zgradil nov objekt.